Dieet Pro

Bij het ketogeen dieet worden koolhydraten sterk gereduceerd waardoor er niet voldoende glucose is om het lichaam van voldoende energie te voorzien. In plaats van glucose worden vervolgens vetten gebruikt voor energie. Aminozuren kunnen omgezet worden naar glucose maar dat kan niet met vetten. Aminozuren worden door het lichaam gebruikt voor groei en herstel van de cellen. Hierdoor kunnen de aminozuren niet gebruikt worden om glucose van te maken. De hersencellen hebben echter energie nodig om te kunnen functioneren. Deze energie komt uit ketonen. Dit komt doordat vetten niet de bloed-hersenbarrière kunnen bereiken. Door de ketonen is het mogelijk om de energie uit vetten te gebruiken voor energie voor de hersenen. De lever gebruikt vetten om drie ketonen te produceren: aceton, ß-hydroxyboterzuur en acetoacetaat. Deze ketonen kunnen door de hersenen gebruikt worden als substituut voor glucose.

Het ketogeen dieet kan een succesvolle behandeling zijn voor verschillende metabolische ziekten. Er zijn ook aanwijzingen dat het ketogeen dieet een mogelijk behandeling is voor bepaalde typen hersentumoren en kanker. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat tumorcellen niet goed kunnen omgaan met de ketonen voor energie. Er zijn aanwijzingen dat er verbeteringen kunnen plaatsvinden door het ketogeen dieet bij ziektes zoals autisme, depressies, migraine en diabetes type 2.

Ketose
Bij normale personen is er een constante productie van ketonen door de lever. De concentratie van ketonen in het bloed is laag. Dit is te zien aan het lage aantal ketonen in de urine. De ketonen zijn dan niet te detecteren door de bloedtesten. Als er te veel ketonen geproduceerd worden in verhouding tot het gebruik ervan dan neemt de hoeveelheid ketonen in het bloed toe. Dit staat bekend als ketonemie. Het lichaam gaat vervolgens over op het verbranden van vet voor energie. Er worden dan geen koolhydraten meer verbrand. Dit wordt ketonurie genoemd. Het geheel van ketonemie en ketonurie wordt ketose genoemd. Een naar aceton ruikende adem is één van de kenmerken van ketose.